علت دیر روشن ‌شدن تلویزیون دوو

علت دیر روشن ‌شدن تلویزیون دوو

تلویزیون واژه‌ای فرانسوی و به معنای دید از راه دور است؛ البته در کشورهای مختلف این لغت دستخوش تغییراتی شده و معنای دیگر تلویزیون در فرهنگ لغات به معنای دورنماست. این لغت در کشور آلمان استفاده شده است؛ به نحوی که افراد با دیدن این تصاویر و صداهای مختلف به تفریح می‌پردازند و ساعات خوشی …

علت دیر روشن ‌شدن تلویزیون دوو Read More »